Skip to content Skip to footer

Betere beschermingsmaatregelen nodig voor jonge werknemers

De leeftijdsgrens om jonge werknemers extra te beschermen tegen gevaarlijke situaties op de werkvloer moet omhoog. Daarvoor pleit de FNV na analyse van cijfers over arbeidsongevallen van TNO, de Arbeidsinspectie en het RIVM. Jongeren tot 25 jaar hebben een 40% hogere kans dan werknemers boven de 25 jaar om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval.

Nu hebben werkgevers alleen een aanvullende zorgplicht voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar oud. Een analyse van het RIVM, uitgevoerd op verzoek van de FNV, toont aan dat de aanvullende zorgplicht uitgebreid moet worden tot en met 24 jaar.

Verkeerde stap zo gezet

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Onderzoek bevestigt wat wij al eerder aannamen. Jonge werknemers krijgen wel gevaarlijke klussen, maar er is daarbij veel te weinig aandacht voor veiligheid. Een slechte zaak, want juist jongeren hebben gebrek aan ervaring. Zij maken vervolgens verkeerde keuzes, ook als ze de kennis wel hebben. Werkgevers en leidinggevenden zijn hier gewoon niet alert genoeg op. Bovendien hebben jongeren vaker een onzeker contract, wat maakt dat je je wilt bewijzen. Als dan ook de werkdruk nog hoog is, is een verkeerde stap letterlijk zo gezet.”

50.000 jongeren per jaar

Jaarlijks maken meer dan 50.000 jonge werknemers onder de 25 jaar een arbeidsongeval mee. Het merendeel hiervan is niet ernstig, maar het betekent wel dat er vaak iets fout gaat. Met name brandwonden en open of oppervlakkige verwondingen, zoals snij-, prik-, steek- of schaafwonden komen veel vaker voor onder jonge werknemers, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Daarnaast blijkt uit cijfers van de Arbeidsinspectie dat jonge werknemers ook vaker slachtoffer zijn van ernstige arbeidsongevallen die ingrijpende gevolgen hebben.

Verplichting in arbobeleid

De FNV wil dat de leeftijdsgrens voor aanvullende zorgplicht voor werknemers van 17 naar 24 jaar wordt opgetrokken. Overheid en werkgevers moeten hiervoor maatregelen treffen. Dat kan door  verplichte en gerichte aandacht voor jonge werknemers in het arbobeleid (risico-inventarisatie en -evaluatie).

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.