Skip to content Skip to footer

Bagage-afhandelaren Schiphol moeten direct hulpmiddelen inzetten

De 6 bagage-afhandelaren op vliegveld Schiphol moeten per direct gebruikmaken van hulpmiddelen om bagage af te handelen. Binnen 2 jaar dient het afhandelen van bagage in de bagagehallen geautomatiseerd dan wel gemechaniseerd te zijn. Deze eisen heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie aan de bagage-afhandelaren van Schiphol opgelegd.

Structurele fysieke overbelasting

Bij alle bagage-afhandelaren worden onvoldoende maatregelen genomen om de fysieke belasting te verminderen. Zo is er niet in alle bagagekelders een geautomatiseerd/mechanisch systeem aanwezig en worden niet in alle bagagekelders tilhulpen ter beschikking gesteld of er wordt niet op toegezien dat deze ook daadwerkelijk worden gebruikt door de werknemers. Uit gesprekken met werknemers is onder andere gebleken dat de aangeboden tilhulpen in de praktijk niet voldoen en/of dat het gebruik van tilhulpen vertraging oplevert. Op de platforms, waar het laden/lossen van vliegtuigen plaatsvindt, wordt ook onvoldoende gebruik gemaakt van hulpmiddelen en is sprake van structurele fysieke overbelasting.

Twee keer te veel gewicht

Uit berekeningen van de Arbeidsinspectie op basis van de NIOSH-methode blijkt dat zowel bij bagageafhandeling op het platform als in de bagagekelders overschrijdingen van de gezondheidskundige richtlijnen plaatsvinden, met minimaal een factor 2. Een waarde hoger dan 2 betekent dat een werknemer over een dag gemeten minimaal 2 keer te veel gewicht tilt en dat er een sterk verhoogd risico bestaat op rugklachten en dat de werkwijze onmiddellijk moet worden aangepast om blijvende gezondheidsschade te voorkomen.

Eis naleven

Uit de inspecties die de Arbeidsinspectie de afgelopen tijd heeft gehouden is gebleken dat de behandeling van bagagestukken van passagiers in de bagagekelders nagenoeg zonder fysieke belasting kan worden uitgevoerd zoals bij een paar bagage-afhandelaren al het geval is. Al eerder had de Arbeidsinspectie een kennisgeving eis gesteld. De bagage-afhandelaren hebben hierop een zienswijze kunnen indienen en een aantal heeft dat gedaan. Deze zienswijze en de inspecties hebben voor de Arbeidsinspectie geen reden gegeven om terug te komen op de eerder gestelde kennisgeving eis. De nu gestelde eis zal dan ook nageleefd moeten worden. Weliswaar hebben de bedrijven het recht om bezwaar aan te tekenen tegen deze eis, maar dat heeft juridisch gezien geen opschortende werking.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.