Skip to content Skip to footer

Arbovisie 2040: nul doden op werk door slechte arbeidsomstandigheden

Het kabinet wil dat niemand meer overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden. Daarvoor is een trendbreuk nodig: een fundamentele verbetering in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Arbovisie 2040, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nu overlijden jaarlijks ongeveer 4000 mensen door hun werk.

Alle werkenden in Nederland hebben het recht om gezond en veilig te werken. We willen dat mensen geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen. Daarom zijn goede arbeidsomstandigheden belangrijk.

Zero death

Minister van Gennip: “Het gebeurt nog te vaak dat mensen in Nederland ziek worden of zelfs komen te overlijden door slechte arbeidsomstandigheden. Soms door een ongeval, soms pas jaren later omdat er bijvoorbeeld onbeschermd is gewerkt met gevaarlijke stoffen. Dit heeft grote gevolgen voor duizenden werknemers en hun familie. Ondanks alle inspanningen van werkgevers, werknemers en de overheid zien we deze aantallen niet dalen. Dat is voor mij onacceptabel. Daarom hebben we een ambitieus doel gesteld: zero death. En een significante daling van het aantal arbeidsongevallen en zieken door het werk. Iedereen moet gezond en veilig thuis komen van werk. Het is hiervoor van groot belang dat we fundamenteel anders naar arbeidsomstandigheden gaan kijken.”

Knelpunten

Er is een aantal knelpunten als het gaat om een gezonde en veilige werkvloer. Zo wordt er te weinig geïnvesteerd in preventie. Bovendien hebben lang niet alle werkgevers voldoende kennis over de Arbeidsomstandighedenwet. Werkenden zijn niet altijd in de positie om arbeidsomstandigheden bespreekbaar te maken. Met name arbeidsmigranten en flexwerkers zijn kwetsbaar op de werkvloer. Daarnaast is er te weinig aandacht in de maatschappij voor de waarde van gezond werk.

Oplossingsrichtingen

In de Arbovisie 2040 komt het kabinet met een aantal oplossingsrichtingen. Zo verkent het kabinet hoe met boetes én beloningen werkgevers gestimuleerd kunnen worden in preventie te investeren. Ook bevordert het kabinet het opstellen van een goede Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), met maatregelen om risico’s te verkleinen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.