Skip to content Skip to footer

5 strategische thema’s voor de toekomst van gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht hoe toekomstige ontwikkelingen impact kunnen hebben op gezond en veilig werken in de komende 20 jaar. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie bijvoorbeeld onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden worden blootgesteld? De resultaten zijn gepubliceerd in de horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken’.

Het RIVM en TNO hebben 33 ontwikkelingen in kaart gebracht die naar verwachting een impact zullen hebben op gezond en veilig werken. Het gaat bijvoorbeeld om een vergrijsde beroepsbevolking, globalisering, individualisering, robotisering, klimaatverandering en de toename van regels.

Vijf strategische thema’s

Op basis van deze ontwikkelingen zijn vijf strategische thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de toekomst van gezond en veilig werk:

  1. de kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen;
  2. de toename van mentale belasting;
  3. de veranderende autonomie van werkenden;
  4. het belang van blijven leren tijdens en naast het werk;
  5. de opeenstapeling van risico’s voor kwetsbare groepen.

Op deze thema’s moeten beleidsmakers, werkgevers en overheidsorganisaties zich in ieder geval voorbereiden, aldus de onderzoekers. 

Arbovisie 2040 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uitkomsten helpen het ministerie bij het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden op de lange termijn, zodat minder mensen overlijden of ziek worden als gevolg van hun werk. De uitkomsten van dit onderzoek vormen input voor de Arbovisie 2040, een traject waarin een visie wordt ontwikkeld op het arbobeleid van de Nederlandse overheid in de komende jaren.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.