Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Binnenhof

Omgevingswet definitief per 1 januari 2024

Op 14 maart heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee is de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgesteld op 1 januari 2024. Het bepalen van de inwerkingtredingsdatum is het sluitstuk van een langjarig proces van totstandkoming van het nieuwe stelsel. Met…

Read more

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.