Skip to content Skip to footer

Stress op de werkplek neemt toe sinds COVID-19

Meer dan vier op de tien werknemers (44%) in Europa geven aan dat zij meer stress op de werkvloer ervaren als gevolg van de pandemie. Dat blijkt uit de werknemersenquête van EU-OSHA ‘Vinger aan de pols – Veiligheid en gezondheid op het werk na de pandemie’. In de enquête wordt gekeken naar stressfactoren voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van werknemers en maatregelen ter bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) die op de werkplek worden toegepast.

Bijna de helft van de respondenten (46%) geeft aan te zijn blootgesteld aan ernstige tijdsdruk of een te hoge werkbelasting. Andere factoren die stress veroorzaken zijn slechte communicatie of samenwerking binnen de organisatie en een gebrek aan controle over het werktempo of de werkprocessen. Een aanzienlijk deel van de werknemers kampt met werkgerelateerde gezondheidsproblemen als gevolg van stress: 30% van de respondenten geeft aan last te hebben van ten minste één gezondheidsprobleem (algemene vermoeidheid, hoofdpijn, vermoeide ogen, spierproblemen of pijn) dat door het werk is veroorzaakt of verergerd.

Praten over geestelijke gezondheid

Praten over geestelijke gezondheid is echter geen taboe meer. Volgens 50% van de werknemers heeft de pandemie het gemakkelijker gemaakt om op het werk over geestelijke gezondheidsproblemen te praten.

Voorlichting over veiligheid en gezondheid

Wat betreft initiatieven en activiteiten op de werkplek om gezondheidsrisico’s te voorkomen of te verminderen, geeft 42% van de respondenten aan dat er op de werkplek informatie en trainingen over welzijn en het omgaan met stress worden aangeboden. Ook heeft 38% van de respondenten toegang tot counseling en psychosociale ondersteuning en bij 59% van de respondenten worden er op het werk bewustmakings- en andere activiteiten georganiseerd om voor te lichten over veiligheid en gezondheid.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.