Skip to content Skip to footer

Rookverspreiding en de noodzaak om te ontruimen

Het doel van een ontruiming is ervoor te zorgen dat alle aanwezige personen op een effectieve en efficiënte manier een gebouw veilig kunnen verlaten.

Als blijkt dat blussen niet mogelijk is, moet zo snel mogelijk worden gestart met ontruimen. De bhv kan bij een bhv-inzet geen bluspoging doen als de situatie verder is dan in onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

Afbakening voor de bhv-inzet: mate van rookontwikkeling en branduitbreiding

Handel in alle andere gevallen als volgt:

  • Verlaat de brandruimte.
  • Sluit de deur van de brandruimte.
  • Alarmeer de brandweer, als dit nog niet is gebeurd.
  • Laat je bhv-collega’s weten dat je gaat ontruimen.
  • Begin met ontruimen.

Je moet als bhv’er altijd beseffen dat de rookverspreiding en branduitbreiding steeds veranderen en dat de risico’s zeer snel kunnen wijzigen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.