Skip to content Skip to footer

Nederland Europees kampioen zitten

Van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder zit 26% meer dan 8,5 uur op een gemiddelde dag. Nederland is hiermee ‘Europees kampioen zitten’. In de rest van de EU is dat 11%. Dit staat in de factsheet ‘Zitten tijdens werk 2023’ van TNO.

In 2022 zaten werkenden gemiddeld 8,9 uur per dag. Dit gebeurt meer dan de helft van de tijd tijdens het werk: gemiddeld 4,5 uur. In hun vrije tijd zitten werknemers gemiddeld 3,4 uur. De overige ‘zittijd’ bedraagt 1 uur en is woon-werkverkeer. Bijna de helft (47%) van de Nederlandse werknemers zit 6 uur of langer tijdens het werk op een gemiddelde werkdag.

Sectoren en beroepsgroepen

Er is een grote variatie in zittijd tijdens het werk tussen verschillende beroepsgroepen en sectoren. In de financiële en ICT-sector zit men het meest tijdens werk, respectievelijk 7 en 6,8 uur. De sectoren waar het minst wordt gezeten zijn handel (3,4 uur), landbouw (3,2 uur) en horeca (1,3 uur). Juristen, financieel specialisten en software- en applicatieontwikkelaars zitten 7,3 uur tijdens werk.

Hoger risico op vroegtijdig overlijden

Uit eerder onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat langdurig zitten het risico verhoogt op hart- en vaatziekten. Ook gaat langdurig zitten gepaard met een hoger risico op vroegtijdig overlijden. Meer dan 8 uur per dag zitten, leidt tot 27% meer kans op vroegtijdig overlijden in vergelijking met minder dan 4 uur per dag zitten.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.