Skip to content Skip to footer

EHBO op scholen: ook jongeren kunnen in noodsituatie helpen

Een voor het onderwijs uniek traject heeft geleid tot een curriculum EHBO dat is ontwikkeld voor leerlingen vanaf de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO).

Het vertrekpunt was een burgerinitiatief van het Rode Kruis en de verzamelde handtekeningen van 60.000 leerlingen. De Tweede Kamer heeft op 11 mei 2021 een motie aangenomen met betrekking tot EHBO-vaardigheden op school. In het voorjaar van 2022 hebben het Rode Kruis, het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV), de Nederlandse Reanimatie Raad en Het Oranje Kruis in samenwerking met Stichting Leerplan Onderwijs aan dit curriculum gewerkt.

Keuzevak EHBO op school

Het curriculum EHBO behoort nu nog niet tot de reguliere kerndoelen of examenprogramma’s en is in die zin niet verplicht. Met het oog op bijvoorbeeld een verrijkend of verdiepend onderwijsprogramma kunnen scholen er dan ook zelf voor kiezen om hun leerlingen EHBO-onderwijs aan te bieden. Het curriculum EHBO bestaat uit twee delen:

  • EHBO op school: een algemene introductie op het hoe en waarom van EHBO.
  • Basisvaardigheden: gericht op zeven levensreddende handelingen.

Zelfvertrouwen jongeren: durven handelen

Weten leerlingen wat ze moeten doen als iemand flauwvalt? Of wanneer een klasgenoot zich verslikt in een snoepje? Elk jaar belanden maar liefst 140.000 jongeren op de spoedeisende hulp afdeling van een ziekenhuis. Eerste hulp-kennis is daarom van levensbelang! Als alle jongeren op school eerste hulp vaardigheden leren dan hebben ze kennis en ontwikkelen zelfvertrouwen om in een noodsituatie te helpen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.