Skip to content Skip to footer

Onder andere deze bedrijven deden mee aan De Maand van Ontruimen 2022

Hieronder lees je welke bedrijven onder andere hebben meegedaan aan De Maand van Ontruimen. Je ontdekt hun verhaal door op de bedrijfsnaam te klikken. Heb je zelf met je bedrijf meegedaan? We zien benieuwd naar je ervaringen. Laat het ons weten.

Bij het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen organiseerde Senior Corporate Security Manager en waarnemend Hoofd bhv Kevin van Wiggen tijdens de Maand van Ontruimen samen met Service Manager Facilities Shannon Schilter en meer dan 10 bhv-collega’s weer een ontruimingsoefening. “In principe organiseren we jaarlijks voor alle kantoren een oefening, maar door corona is dat de afgelopen tijd niet altijd mogelijk geweest.”

Ontruimen oefenen is volgens Kevin belangrijk, omdat het handelen tijdens incidenten geen dagelijks werk is maar wel belangrijk als het zo ver komt. “Het gaat niet alleen om parate kennis, maar ook om bewustwording. De werkgever biedt naast een veilige werkplek ook instructies hoe te handelen wanneer er iets mis gaat. Daarvoor moeten we met de bhv-organisatie trainen, maar is betrokkenheid en bekendheid bij alle medewerkers ook van groot belang. Het gaat immers om de veiligheid van iedereen.”

DXC Technology in Rijswijk (ZH) organiseert een keer per jaar een ontruimingsoefening, vertelt Hoofd bhv Richard de Hilster.

Dit keer was in het bedrijvenverzamelgebouw waarin DXC technology is gehuisvest, gekozen voor het volgende scenario. Op de tweede verdieping in het centrale trappenhuis bij de liften ontstaat door werkzaamheden brand in de elektrakast. De aanwezige monteur raakt gewond tijdens het weglopen van het incident; hij komt ten val, heeft brandwonden en verliest het bewustzijn. De rook als gevolg van de brand wordt met een rookmachine gesimuleerd, de monteur is een lotusslachtoffer. Tijdens de ontruimingsoefening waren 8 bhv’ers aanwezig.
Terugkijkend op de oefening laat Richard weten dat delen naar tevredenheid zijn verlopen en andere aspecten opvolging behoeven. Daarmee wordt direct het belang ervan benadrukt. Richard: “Ontruimen oefenen is belangrijk, omdat het iedereen alert houdt en je op die manier de procedures toetst aan de huidige situatie. Daarnaast maakt het aanwezigen bekend met ontruimen in geval het echt nodig is.”

In Utrecht bij Saltro-Hudsonlab, onderdeel van Unilabs, staan jaarlijks meerdere bhv-oefeningen op het programma, waarvan één inclusief een ontruiming. Hoofd bhv Daniël Drop legt hoe dat zit: “In het corona-laboratorium werken we met verschillende shifts: ochtend, middag en avond. Er is zelfs een tijdje een nachtdienst geweest. Dit heeft tot gevolg dat er vrij veel mensen binnen 24 uur werkzaam zijn en elke dag zijn er weer andere mensen, en andere bhv’ers, op andere tijden. Daarom doen we 3 à 4 kleinere oefeningen per jaar. Die zijn zonder ontruiming, maar met inzet van de bhv-organisatie. Hierbij wordt geoefend in het systematisch nalopen van elke ruimte in het gebouw. Door meerdere van deze kleinere oefeningen te organiseren, kan het hele bhv-team – 30 mensen, op een personeelsbestand van 150 fte – oefenen in ontruimen.”

Gevraagd naar het belang van de jaarlijkse oefening inclusief ontruimen zegt Daniël: “Ontruimen oefenen vinden wij belangrijk, omdat het bhv-team op deze manier ‘echt’ kan oefenen, leerpunten hiermee duidelijk worden en het personeel hierdoor bewust wordt gemaakt hoe te handelen in noodsituaties. De jaarlijkse ‘grote’ ontruiming in oktober is met medewerking van de vier aanwezige bhv’ers goed verlopen en de leerpunten zijn vervolgens direct opgepakt.”

 

Afgelopen september organiseerde NIBHV een (onaangekondigde) ontruimingsoefening voor de eigen medewerkers, vertelt directeur Koos Pulleman. “Onlangs zijn we verhuisd naar een ander pand. Het werd dus tijd om nu ook zelf een keer in de praktijk te oefenen. Weten onze medewerkers wat ze in geval van nood moeten doen? En: welke onvoorziene omstandigheden en obstakels komen we tegen?”

Al met al een nuttige exercitie, blikt Pulleman terug. “Natuurlijk: sommige mensen komen bij zo’n oefening meteen in actie en aarzelen geen moment. Maar er zijn dus ook best wel wat mensen die wél gaan twijfelen. Klopt het wel wat ik doe? Regelmatig oefenen – in de praktijk of desnoods via een tabletop – haalt die twijfel voor een groot deel weg en zorgt ervoor dat er soepel ontruimd kan worden als er écht iets gebeurt.”

Pullemans boodschap is duidelijk: regelmatig oefenen met ontruimen is enorm belangrijk en levert áltijd nuttige eyeopeners op.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.