Skip to content Skip to footer

Positieve evaluatie meerjarenprogramma RI&E

Eind april stuurde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang meerjarenprogramma RI&E. De hoofdconclusie is dat het programma positief wordt beoordeeld en een stevig fundament kent om de naleving van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te vergroten.

Onderzoeksbureau AEF heeft het meerjarenprogramma RI&E geëvalueerd in het rapport ‘Een stevig fundament’. Volgens het onderzoeksbureau is de inhoudelijke aanpak van het programma logisch, samenhangend en volledig. Ook oordeelt het positief over de drie programmalijnen:

  1. Communicatie, gericht op het informeren van werkgevers;
  2. Toepassing, gericht op het ondersteunen van werkgevers bij het opstellen van een goede RI&E, en;
  3. Toezicht en Naleving, gericht op het controleren van de naleving.

De effectiviteit van het programma kan nog niet worden beoordeeld, omdat hierover nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Actuele RI&E verplicht

Elk jaar overlijden 4100 mensen als gevolg van hun werk. Het is daarom van groot belang dat werkgevers inzicht hebben in de arbeidsrisico’s en hiervoor passende maatregelen treffen. Werkgevers zijn verplicht te beschikken over een actuele risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief een bijbehorend plan van aanpak. Veel kleine bedrijven beschikken niet over een (actuele) RI&E en van de bedrijven met een RI&E heeft slechts een klein deel de belangrijkste risico’s geïnventariseerd.

Nieuwe website

In de brief is ook de verbeterde website van het Steunpunt RI&E aangekondigd, die op 12 mei live is gegaan. Hier kunnen ondernemers snel en overzichtelijk informatie vinden over de RI&E, en met behulp van een digitale tool zelf een RI&E maken.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.