Skip to content Skip to footer

Minder arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2020 vonden 77.000 arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dat zijn er 16.000 minder dan in 2019. In vervoer en opslag, industrie en in de zorg nam het aantal ongevallen het meest af. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die in samenwerking met TNO wordt uitgevoerd.

In de jaren 2017 tot en met 2019 was het aantal arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar), waarbij minstens vier dagen werd verzuimd, vrijwel gelijk. Daarna nam dit aantal af, van 93.000 in 2019 naar 77.000 in 2020. Het percentage werknemers met een arbeidsongeval met minstens vier dagen verzuim daalde van 1,1 naar 0,9.

Grootste daling in vervoer en opslag en industrie

De afname van het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim was het grootst in de industrie, en in de bedrijfstak vervoer en opslag. In beide branches was het aantal ongevallen in 2020 met 4.000 gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In de gezondheids- en welzijnszorg nam het aantal met 3.000 af, in het onderwijs met 2.000. In de handel (14.000) en in de zorg (13.000) kwamen in 2020 de meeste arbeidsongevallen voor met ten minste vier dagen verzuim. Dat komt deels doordat er veel werknemers in deze branches werkzaam zijn: samen boden ze werk aan een derde van alle werknemers van 15 tot 75 jaar.

Belangrijkste oorzaak van fysieke aard

Bij 13.000 arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim was de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting, bijvoorbeeld intimidatie of stress. Dit aantal daalde het meest ten opzichte van 2019. Bij de meeste ongevallen op de werkplek was de oorzaak echter van fysieke aard. Zo werden uitglijden, struikelen of een andere val (12.000 ongevallen), en fysieke overbelasting zoals zwaar tillen, of het maken van een verkeerde beweging (11.000), relatief vaak als belangrijkste oorzaak genoemd. Het aantal ongevallen waarbij het letsel ontstond door contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen of lawaai, daalde relatief sterk.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.