Skip to content Skip to footer

IFV wordt NIPV

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wordt per 7 maart 2022 het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid: NIPV. De nieuwe naam geeft beter uitdrukking waar het kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg voor staat: publieke veiligheid.

Nieuwe weg

Aanleiding voor de naamswijziging is dat het IFV een toename ziet van dynamische, bovenregionale en onvoorspelbare risico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen van Nederland raken en daarmee de continuïteit van de samenleving. Dat vraagt om een verdere professionalisering van de rol als kennisinstituut en netwerkregisseur waarbij veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners vanuit de domeinen crisisbeheersing en brandweerzorg slimmer en sneller met elkaar verbonden en bediend worden. De organisatiestructuur is hierop aangepast. Op integrale wijze brengt NIPV kwalitatief hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding en ondersteuning samen.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.