Skip to content Skip to footer

Arbotrends 2022: minder thuiswerken en meer ziekteverzuim

Eind 2022 heeft weer een groot aantal werknemers meegedaan aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). In totaal werd de vragenlijst door ruim 60.000 werkenden ingevuld. De opvallendste trends uit het onderzoek: er wordt minder thuisgewerkt en het ziekteverzuim is gestegen.

Hybride werken

Vanaf 2020 was een sterke stijging te zien in het aantal werknemers dat deels thuis, ofwel hybride werkt. Het aantal steeg van bijna 37% in 2019 naar ruim 47% in 2020. De afgelopen twee jaar, sinds de coronapandemie, zijn werknemers minder thuis gaan werken. Inmiddels ligt het percentage op iets meer dan 45%.

Ook het aantal uur dat werkenden gemiddeld thuiswerken is gedaald. In totaal werkten Nederlanders in 2022 gemiddeld 11 uur thuis per week thuis. Twee jaar daarvoor was dat nog 19 uur. Wel willen meer werknemers de mogelijkheid hebben tot thuiswerken. In 2021 vond 55 % van de werknemers dit belangrijk, vorig jaar was dat 61 %.

Ziekteverzuim

Ook laat de NEA 2022 een stijging in het ziekteverzuimpercentage zien. Het totaal aantal ziektedagen in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer is met 5,2% gestegen. Een jaar daarvoor was dat nog 4,6%.

Gemiddeld verzuimde een werknemer vorig jaar 9,0 dagen door ziekte, in 2020 was dat gemiddeld anderhalve dag minder. Griep of verkoudheid is de meest voorkomende reden tot verzuim, 57% van alle werknemers gaf aan hierom thuis te zijn gebleven. In 5% van de gevallen ging het om psychische klachten, waaronder overspannenheid en burn-out.

Van alle werknemers die in 2022 hebben verzuimd zegt een op de vijf dat het verzuim (deels) het gevolg is van het werk. Een te hoge werkdruk, besmetting op het werk en lichamelijk te zwaar werk zijn de meest genoemde redenen voor werkgerelateerde klachten.

Vertrouwenspersoon

Steeds meer werknemers geven aan op hun werk toegang te hebben tot een vertrouwenspersoon. In 2020 was dit iets meer dan 65% en twee jaar later 70%. Werknemers in de horeca geven het vaakst aan geen vertrouwenspersoon te kunnen raadplegen, werknemers in het openbaar bestuur het minst vaak.

Alle uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn op de website van TNO terug te vinden.

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.